Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro nákup v našem e-shopu:

 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

 1. Objednávky zasíláme standartně jen na území ČR. Při zasílání zboží do jiného státu je nutné předem domluvit individuální přepravní podmínky.

 2. Odeslané objednávky považujeme za závazné.

 3. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem elektronického obchodu www.tenisplus.cz.

 4. V případě nepřevzetí a nezaplacení objednaného zboží spotřebitelem je dodavatel oprávněn požadovat po spotřebiteli úhradu poštovného a balného ve výši 150 Kč.

 5. Po provedení objednávky Vám bude na uvedenou e-mailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí objednávky a celkový souhrn objednaného zboží.

 6. Daňový doklad obdržíte spolu se zásilkou.

 ZÁRUKA

 1. Na zboží objednané v elektronickém obchodě www.tenisplus.cz poskytujeme záruku minimálně 2 roky za podmínek dle platných zákonů.

 2. Záruka vrácení peněz - viz. Reklamační řád.

 ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ

 1. Jestliže bezprostředně po obdržení zboží zjistíte, že Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ho bez uvedení důvodu vrátit a nejpozději do 30-ti dnů Vám budou za vrácené zboží zaslány peníze zpět.

 2. Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje (včetně informačních visaček).

 3. Zákazník musí odeslat zásilku nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží.

 4. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie dokladu o zaplacení zboží a kopie faktury.

 5. Zákazníkovi jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli poštovné a balné. Zboží zasílejte pouze bez dobírky. Dobírka nebude akceptovatelná!

 6. Peníze za vrácené zboží Vám zašleme na bankovní účet, proto nám nezapomeňte sdělit číslo účtu, na který chcete finanční prostředky poukázat.

 DOPRAVA ZBOŽÍ A ZPŮSOB PLATBY ČR

Po odeslání závazné objednávky bude na Vámi uvedenou e-mailovou adresu potvrzeno přijetí této objednávky. Objednané zboží se snažíme expedovat co možná v nejkratší lhůtě.

Doprava je zajištěna přes kurýrní službu DPD. Platba probíhá formou dobírky u přepravce.

Cena poštovného a balného je 150,- Kč. Pokud hodnota Vámi zakoupeného zboží je rovna nebo přesáhne částku 3000 Kč, poštovné a balné Vám nebude účtováno.

V případě, že objednané zboží nebude možné dodat z důvodů vyprodání zásob nebo se bude jednat o úzce specifikovanou objednávku, může být dodací lhůta delší, případně může být objednávka stornována. O této skutečnosti budete včas informováni telefonicky nebo e-mailem.

 Provozovatel elektronického obchodu www.tenisplus.cz je:

BOCCACIO PLUS s.r.o.

IČ: 24274224

DIČ: CZ24274224

 OCHRANA OSOBNÍCH DAT

 1. Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, případně dopravu. Např. Banky a kurýrní služby DPD. To však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb

 2. Neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme vaše data žádné třetí straně. Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před zneužitím.

 REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.

 2. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem, telefonicky nebo písemně na adresu provozovatele. Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.

 3. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány kupujícímu buď formou e-mailových nebo sms zpráv. V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

 4. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové. Popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

 5. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.

 6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 7. Reklamace zasílejte prosím na adresu provozovny:

  BOCCACIO PLUS s.r.o.
  Tenisový areál TJ MILO
  Na Střelnici 37
  77900 Olomouc